Menu
Cart 0

Materials

Hrast

List i plod hrasta

Drvo hrasta ili hrastovina, sa stanovišta prerada i upotrebe, podrazumeva kvalitetno drvo mnogih vrsta hrastova. Drvo hrasta lužnjaka po svojim estetskim, fizičkim, mehaničkim, tehnološkim i upotrebnim svojstvima predstavlja etalon kvaliteta drveta. Svojstva hrastovog drveta su posebno cenjena u svim oblicima ljudskog stvaralaštva. Drvo hrasta, zbog svojih esetskih i mehaničkih svojstava i trajnosti, ima vrlo široku primenu i koristi se u oblom stanju ili kao rezana građa i furnir. U oblom stanju koristi se kao radničko drvo i za proizvodnju železnickih pragova. Rezana građa hrasta ima široku primenu u građevinarstvu i za proizvodnju namestaja i građevinske stolarije. Najcenjeniji proizvodi namestaja, komadnog i garniturnog, izrađuju se od hrastovine i imaju posebnu vrednost. Unutrašnja i spoljnja građevinska stolarija posebno je cenjena ako je izrađena od ove vrste drveta. Hrastovina se dobro rezbari, pa se koristi i za umetničko izražavanje. Brojni ikonostasi ili freske izrašeni su od ovog ili na ovom drvetu.

Furnir hrastovog drveta proizvodi se od najkvalitetnijih delova debala. Hrastov furnir se izuzetno ceni, bez obzira na modne trendove, koji i na ovu vrstu proizvoda imaju svoj utica. U Srbiji je posebno je cenjeno drvo hrasta kitnjaka, lužnjka i sladuna, dok se drvo cera, zbog manje trajnosti, а velike toplotne moci, posebno ceni kao ogrevno drvo. Kakvog je kvaliteta hrastova građa može se sagledati i iz podataka da su upravo od hrastovine izrađivani  šipovi na kojima počiva Venecija. 

  

Jasen

Fraxinus excelsior – Beli jasen

Beli jasen je listopadno drvo koje pripada familiji  Oleaceae (maslina). Areal mu je čitava Evropa. Dostiže visinu do 40 metera i prečnik stabla do 1 metar. Krošnja je svetla, široko piramidalna, promera 10 – 15 metara. Listovi su tamnozelene boje, a u jesen dobijaju prelepu zlatnožutu boju.  Cveta pre listanja (april). Cvetovi su crvenkaste boje, skupljeni u metličaste cvasti. Plod  je krilata orašica koja  sazreva u septembru – oktobru. Ne otvara se i ima samo jednu semenku. Medonosna vrsta.Bez naročitih je zahteva u pogledu uslova sredine. Jedino je osetljiv na suviše vlažno zemljište. Pogodan je i za vetrozaštitu i učvršćivanje padina i obala. 

Drvo jasena ima mirnu teksturu pravilnih linija i nežne žućkasto-bele nijanse. Drvo je tvrdo i upotrebljava  se u drvnoj industriji za proizvodnju masivnih ploča, furnira, elemenata za nameštaj,  za izradu baštenskog nameštaja, mužičkih instrumenata, brodova, kao i za ogrev. 
Stara verovanja u Srbiji zadržana sve do današnjih dana, govore o velikoj spasonosnoj snazi jasena. Zato je poštovan kao sveto drvo. Jasen je, po verovanju, mogao da neutrališe magijsko dejstvo i da "skida čini" jer kako je narod govorio "pod to drvo vragovi ne smeju."Posebno poštovanje jasenu je bilo namenjeno kao drvetu oženjenih i udatih. Od belog jasena  se pravi pokućstvo za koje se verovalo da harmonizuje bračne i porodične odnose.Prema mnogim verovanjima jasen je simbol čvrstoće, ali je u različitim krajevima sveta dobijao i različite, često suprotne odlike.
 U skandinavskim zemljama jasen je simbol besmrtnosti i veze između triju nivoa kosmosa; germanski narodi smatrali su ga stablom sveta ispod čijih se grana prostire univerzum; na severu Evrope on je simbol plodnosti.

Lipa

Meko drvo kremaste bele do crvenkaste boje koje se lako obrađuje, a takođe se vrlo dobro i lepi u veće blokove. Nema obeležja, ujednačene je ravne i fine teksture, a srž je gotovo potpuno bela. Dobro se dubi i odlična je za rad sa puno detalja. Veoma je laka. Lipa se koristi za duborez, tokarenje i za izradu igračaka. Lipa ne spada u trajno drvo i prilično se skuplja pa se zbog toga ne koristi za trajne radove u duborezu. Zbog pomenutih osobina ne smatra se prvoklasnim drvetom pa se zbog toga koristi za jeftinije rezbarske radove. Najčešće se koristi za obuku.

Orah

Orah takođe  poznat i kao crni orah. Izuzetno izdržljivo drvo koje će dobro primiti  duborez. Granulacije je srednje krupnoće ali ipak ravna. Čvorovi u  drvetu predstavljaju veoma interesantne oblike. Upotrebljava se u  proizvodnji nameštaja, duborezu, tokarenju i duborezanju na nameštaju. Za obradu je dobar samo zreo orah koji je kompaktan i dobro se obradjuje  nožem, polira i glača. Seče se u svim pravcima ima pora ali su  nevidljive. Zbog toga se vrlo često koristi za duborez. Orah je vrlo  trajno drvo, čak mu se i koren koristi za obradu. 

 

 

Bukva


 

  

Bukva pre svega drvo koje sa koristi u građevinarstvu i za izradu nameštaja i kao ogrevno drvo. Do 19. veka bukva smatrana je drvetom manjeg kvaliteta od ostalih drva. Čak je bukva smatrana i korovskom biljkom. Razlog tome da su ljudi tada imali mnogo drugih vrsta drveća. Tek razvojem tehnologije zaštite drveta bukovo drvo postaje vredna sirovina.